Näktergal#11: Piaget | Valvet | Max Wainwright

Näktergal#11: Piaget | Valvet | Max Wainwright

NÄKTERGAL #11

Piaget (DK) [ritualelektronik]
Valvet [oscillatorskav]
Max Wainwright [konkretika]

Lördag 16:e september på Skånes Konstförening

Dörrarna öppnar kl 19, första setet börjar kl 19:30 på slaget, sista setet slutar kl 22.
Dörr 30 kr

Höstens första Näktergal landar den 16 september. Vi gläder oss till att ses i mullret!

Max Wainwright inleder kvällen med kargt och finkalibrerat processoljud. Materia och kaos.

Vi fortsätter sedan med Valvets frekvensbrottande elektronmusik. Synthkvitter och hummande brus.

Piaget avslutar kvällen med pulserande mangelelektronik. Skimrande distar genom mättat färgfilter.

Varmt välkomna!
team nktrgl